Bc. Iva GREPLOVÁ

Bakalářská práce

Vypracování vhodné fundraisingové metody pro distribuci benefičních CD OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VOLÁNÍ NADĚJE

Developing a Suitable Fundraising Method of Benefit CD´s Distribution for OBCANSKE SDRUZENI VOLANI NADEJE
Anotace:
Práce se zabývá možnostmi financování činnosti Občanského sdružení Volání naděje skrze prodej benefičních CD. Práce rozebírá nefungující dosavadní stav a snaží se nalézt a zavést do praxe takové metody prodeje, které by přinesly dostatečný finanční výsledek pro plné financování letního tábora pro děti z dětských domovů, pro chod organizace a její další činnosti.
Abstract:
This work deals with possibilities regarding financing activities of civil association: Calling hope thru selling benefit CDs. Also is dealing with present not working conditions and tries to find and put into practice such a selling methods that would bring adequate financial effect for full funding of summer camp for children from children´s home, for run of organization and another activities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010
Zveřejnit od: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GREPLOVÁ, Iva. Vypracování vhodné fundraisingové metody pro distribuci benefičních CD OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VOLÁNÍ NADĚJE. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru