Bc. Blanka DOČEKALOVÁ

Diplomová práce

Etické otázky při evakuaci v okolí jaderné elektrárny Fukušima

Ethical issues in evacuation around the Fukushima nuclear plant
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá etickými otázkami při evakuaci v okolí jaderné elektrárny Fukušima. Vezmeme-li v úvahu, že k evakuaci dochází většinou ve vypjatých situacích v důsledku mimořádné události, je nezbytné, aby byl proces evakuace kvalitně a účinně řízený, organizovaný a provedený. Nutné je také zajištění efektivní komunikace mezi všemi zúčastněnými složkami a obyvateli. Evakuace musí …více
Abstract:
This master thesis deals with ethical issues of evacuation around the Fukushima nuclear plant. Taking into account that the evacuation takes place mostly in tense situations as a result of an extreme incident, it is essential that the process of evacuation is effectively managed, organized and executed. It is also necessary to ensure effective communication between all involved departments and residents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2015
Zveřejnit od: 10. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. Dr. Friedo Zölzer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOČEKALOVÁ, Blanka. Etické otázky při evakuaci v okolí jaderné elektrárny Fukušima. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses a64tca a64tca/2
10. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
10. 8. 2015
Bulanova, L.
11. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.