Ing. Lucie Směšná

Bakalářská práce

Význam životního stylu pro spotřební chování

The Importance of Lifestyle on Consumer Behavior
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vnějšími a vnitřními faktory, jež utváří životní styl a spotřební chování. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje nosné téma v širším kontextu a dále se vymezuje z hlediska vlivu životních podmínek na rozhodování a obecné projevy jedinců ve věku mezi dvaceti a třiceti lety. Praktická část vychází z dotazníkového šetření zaměřeného na …více
Abstract:
Bachelor thesis addresses the external and internal factors that affect life style and consumer behavior. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the main topic in a broader context and deals with impact of living conditions on decision-making and general behavior of individuals at the age from twenty to thirty. The practical part is based on a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní