Mgr. et Mgr. Martin Jakubec

Bakalářská práce

Analýza DNA polymorfizmů ve vztahu ke degenerativnímu onemocnění bederní páteře

The analysis of DNA polymorphisms in the relationship with degenerative lumbal spine disease
Anotace:
Degenerativní onemocnění bederní páteře je nejčastější příčinou tzv. kořenové bolesti zad. Léčba je velmi komplikovaná a mnohdy je jediným řešením chirurgický zákrok. Teprve v posledních letech dochází k přesnějšímu popisu molekulárních procesů probíhajících v ploténce a jejich změn v ploténce degenerativní. V souvislosti s tímto poznáním je stále více vyvracen multifaktoriální pohled na degeneraci …více
Abstract:
Degenerative disc disease is the most common source of discogenic back pain. Treatment is very complicated and surgery is often only solution. More accurate description of molecular processes occurring in degenerative and healty disc was not know until quite recently. Multifactorial view of intervertebral disc degeneration, in terms of external influences, is now being refused. Suported by studies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta