Ing. Přemysl VORÁČ

Diplomová práce

Metody alokace a estimace nákladů pro optimalizaci komplexní údržby energetických zařízení

Cost-allocation and estimation methods for complex maintenance optimization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá metodami řízení nákladů, nákladové alokace a estimace. Náklady představují klíč k dokonalosti podniku a musí být pečlivě monitorovány. V práci jsou uvedeny nástroje modelování pomocí časových řad, které jsou dále použité v oblasti údržby energetických zařízení. V textu jsou uvedeny modely časového vývoje inflace, mezd pracovníků energetického průmyslu a indexu cen průmyslové …více
Abstract:
The master thesis deals with the topic of cost management and cost allocations. The costs are key to company excellence and must be carefully monitored. The thesis deals with the topic of time series which are important for price modeling and future estimations. We develop model of inflation, wages in energetic industry and industry production price index. If we have incomplete or inaccurate cost data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2011
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Bultas

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VORÁČ, Přemysl. Metody alokace a estimace nákladů pro optimalizaci komplexní údržby energetických zařízení. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická