Bc. Kateřina Kolíbalová

Bachelor's thesis

Význam hudby v díle Davida Lynche

Significance of music in films by David Lynch
Abstract:
Cílem bakalářské práce je dokázat, že úloha zvuku ve filmech Davida Lynche je stejně důležitá jako její vizuální část, a v některých případech také může fungovat jako samostatný prvek vyprávění, aniž by došlo ke zničení konceptu audiovizuálního díla. Mou snahou je popsat jednotlivé zvukové části charakteristické pro Lynchovu filmovou tvorbu, a na základě vhodných příkladů seznámit recipienta s touto …more
Abstract:
The aim of this thesis is to prove that the role of sound in films by David Lynch is as important as the visual part, and in some cases it may also works as a separate element of the narrative without destroying the concept of an audiovisual work. My aim is describe the sound of the characteristic of Lynch's film production and on the basis of suitable examples is recipient acquainted with this issue …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jan Špaček
  • Reader: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta