Bc. Martin Antošovský

Bakalářská práce

Informační bezpečnost malých a středních firem

Information Security in SME
Anotace:
Práce se zabývá informační bezpečností organizace. Popisuje mezinárodně používané standardy. Specifikuje zvláštnosti malých a středních firem. Autor práce aplikoval teoretické poznatky při analýze datových toků malé organizace. Výsledkem syntézy je návrh bezpečnostních opatření a bezpečnostní politiky malé organizace.
Abstract:
This thesis covers information security of an organisation. It describes internationally used standards and focuses on particular issues related to SMEs. The author applies his theoretical knowledge in the area of data flows analysis in a small organization. As a result, the author presents a proposal for security measures and security policies for small organizations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Bruzl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting