Bc. Jiří Havlišta

Bakalářská práce

Způsob financování jednotek požární ochrany v České republice

Financing of Fire Protection in the Czech Republic
Anotace:
Práce charakterizuje rozdělení druhů jednotek požární ochrany na území České republiky a jejich financování. Představuje celosvětový vývoj hasičských sborů v závislosti na jejich zajištění finančními prostředky. Poukazuje na významnou složku z oblasti pojišťovnictví, která se v naší zemi významně podílela na fungujícím systému požární ochrany v předválečném i poválečném Československu. V novodobé historii …více
Abstract:
The Bachelor´s Thesis describes the distribution and categories of fire protection units in the Czech Republic and their funding. There is introduced the global development of the fire departments depending on the security funds. It points at a significant insurance part which used to participate in the operating system of the fire protection in Czechoslovakia before and after the World War II. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Filip Hrůza
  • Oponent: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS