Milan Kuděj

Bakalářská práce

Výuka odborného předmětu podporovaná počítačem u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na poruchu ADHD

Anotace:
Bakalářská práce „Výuka odborného předmětu podporovaná počítačem u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na poruchu ADHD“ pojednává o výběru vhodných moderních výukových metod podporovaných počítačem a podobnou elektronickou technikou. Úkolem bakalářské práce je nejprve definovat poruchu ADHD, objasnit příčiny jejího vzniku, popsat její projevy a vyjmenovat existující možnosti diagnostiky …více
Abstract:
Bachelor thesis „Education of a professional subject supported by computer for pupils having special educational needs focused on ADHD disorder“ deals with choice of suitable modern education methods supported by computer and similar electronic technologies. The task of the thesis is to define the ADHD disorder, to explain the causes of its formation, to describe its symptoms and to name existing possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2014
Identifikátor: http://theses.cz/id/aa81r1/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií