Bc. Lucie Batalová

Bachelor's thesis

Obchodně-marketingová koordinační činnost v terapeutické linii farmaceutické společnosti

Sales and Marketing Coordinator of Therapeutic Area in Pharmaceutical Company
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá farmaceutickým marketingem a jeho legislativní a etickou regulací. Popsány jsou také základní nástroje současného trendu marketingové komunikace v odvětví farmaceutického průmyslu. Práce vysvětluje a analyzuje problematiku, s kterou se marketingoví pracovníci ve farmacii potýkají, a poukazuje na nejednoduchost profesní orientace v této oblasti. Výsledkem praktické části …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with a pharmaceutical marketing and its legislative and ethic regulations. Basic tools of a current marketing communication trend in the area of a pharmaceutical industry are also described. The thesis explains and analyzes the issues which pharmaceutical marketing experts are faced with and points out the profession orientation complexity in this area. Outcome of the practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní