Bc. Kamila Schwarzová

Bakalářská práce

Zákon o regulaci reklamy a úprava nekalé soutěže

ADVERTISING ACT AND UNFAIR COMPETITION LAW
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma Zákon o regulaci reklamy a úprava nekalé soutěže je rozdělena do tří základních kapitol. První z nich je zaměřena na oblast reklamy. Druhá kapitola se od regulace reklamy přesouvá k úpravě nekalé soutěže podle obchodního zákoníku. Poslední kapitola je věnována prostředkům realizace práva v oblasti reklamy a nekalé soutěže.
Abstract:
This bachelor diploma paper written on the theme Law of advertising regulation and unfair competition rules is divided into three basic chapters. The first one is focused on advertising segment. The second chapter moves the attention from advertising regulation to unfair competition frame according to the Commercial Law (law no. 513/1991 of the Collection of Laws). The last chapter informs about tools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa