Bc. Lukáš Olekšák

Master's thesis

Udržitelný cestovný ruch vo vybranej oblasti Slovenska

Sustainable tourism in selected region of Slovakia
Abstract:
Tourism is today the fastest growing sector with great potential for further growth. For regions that have something to offer in the field of tourism, tourism development is a great opportunity, especially for those affected by the decline of some sectors or high unemployment. This work analyzes the issues of individual impacts of tourism, especially at the local and regional level. There are described …viac
Abstract:
Cestovný ruch je dnes najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvie s veľkým potenciálom ďalšieho rastu. Pre regióny, ktoré majú v oblasti turizmu čo ponúknuť, znamená rozvoj cestovného ruchu veľkú príležitosť, najmä pre tie, ktoré sú postihnuté útlmom niektorých odvetví alebo vysokou nezamestnanosťou. Táto práca analyzuje problematiku jednotlivých vplyvov cestovného ruchu najmä na úrovni miestnej a regionálnej …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)