Bc. Radek STŘELKA

Diplomová práce

Možnosti uplatnění sociálního pedagoga v sociálních pobytových službách

Possibilities of applying social pedagogue in social housing services
Anotace:
Diplomová práce se zabývá uplatněním sociálního pedagoga v sociálních pobytových službách. V první části diplomové práce budou definovány odborné termíny, tj. sociální pedagog a sociální pobytové služby, jejich platné právní ukotvení v naší společnosti s ohledem na historický vývoj. V návazných kapitolách bude rozpracována samotná náplň práce sociálního pedagoga se zaměřením na pobytové sociální služby …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of social pedagogue in social housing services. The first part of the diploma thesis will define professional terms, ie social pedagogue and social residence services, their valid legal anchoring in our society with regard to historical development.. In the following chapters, the work of the social pedagogue will be elaborated, focusing in social services, his …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STŘELKA, Radek. Možnosti uplatnění sociálního pedagoga v sociálních pobytových službách. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta