Simona TOMÍKOVÁ

Master's thesis

Pohybová aktivita a pohybový režim žáka 1. stupně základní školy

Physical activity and physical regime for pupil of first degree
Anotácia:
Teoretická část charakterizuje mladší školní věk a jeho specifika. Vymezuje pojem pohybová aktivita a její náležitosti pro děti mladšího školního věku a zaměřuje se na pohybový režim a jeho zkvalitnění. Výzkumná část se zaměřuje na penzum pohybové aktivity ve vztahu k hmotnosti, BMI a pohlaví. K výzkumu byla použita metoda dotazníku a měření pomocí pedometrů.
Abstract:
The theoretical part characterizes the younger school age and its specifics. It defines the concept of physical activity and its essentials for children of younger school age and focuses on the movement regime and its improvement. The research part focuses on the pseudo-motion activity in relation to weight, BMI and sex. The questionnaire method and measurement using pedometers were used for the research …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMÍKOVÁ, Simona. Pohybová aktivita a pohybový režim žáka 1. stupně základní školy. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses acstmj acstmj/2
20. 4. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 4. 2018
Marklová, E.
21. 4. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.