Xiaoxiao Feng

Bakalářská práce

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods
Anotace:
Amazon is an American electronic commerce and cloud computing company. Its business include online selling, book publishing and so on. After developing for more than 20 years, Amazon has become one of the biggest companies in electronic commerce. The aim of this paper is to evaluate the financial position of Amazon by using the selected financial analysis methods and the pyramidal decomposition of …více
Abstract:
Amazon is an American electronic commerce and cloud computing company. Its business include online selling, book publishing and so on. After developing for more than 20 years, Amazon has become one of the biggest companies in electronic commerce. The aim of this paper is to evaluate the financial position of Amazon by using the selected financial analysis methods and the pyramidal decomposition of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava