Theses 

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods – Xiaoxiao Feng

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Xiaoxiao Feng

Bachelor's thesis

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods

Assessment of the Financial Position of the Selected Company by the Financial Analysis Methods

Anotácia: Amazon is an American electronic commerce and cloud computing company. Its business include online selling, book publishing and so on. After developing for more than 20 years, Amazon has become one of the biggest companies in electronic commerce. The aim of this paper is to evaluate the financial position of Amazon by using the selected financial analysis methods and the pyramidal decomposition of return on equity during fiscal 2011 to 2015. In the beginning of this paper, this paper was described generally and it tells the main content of this paper. Then, there are some financial concepts including financial analysis methods, financial statements and some financial indexes. All the introduction of financial analysis methods and financial indexes can help the analysis of financial condition of selected company. Later, general condition of Amazon was described. It tells the history and development of Amazon. This part provided basic information of Amazon and helped to analysis this company better. After that, there is the most important part of this paper and financial condition of Amazon was analyzed. Some important items in financial statements of Amazon during fiscal 2011 to 2015 are mentioned and help to make analyze. The methods used to analyze financial condition of Amazon including common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal analysis. Finally, the result of this paper is placed at the end of this paper. It tells result of analysis.

Abstract: Amazon is an American electronic commerce and cloud computing company. Its business include online selling, book publishing and so on. After developing for more than 20 years, Amazon has become one of the biggest companies in electronic commerce. The aim of this paper is to evaluate the financial position of Amazon by using the selected financial analysis methods and the pyramidal decomposition of return on equity during fiscal 2011 to 2015. In the beginning of this paper, this paper was described generally and it tells the main content of this paper. Then, there are some financial concepts including financial analysis methods, financial statements and some financial indexes. All the introduction of financial analysis methods and financial indexes can help the analysis of financial condition of selected company. Later, general condition of Amazon was described. It tells the history and development of Amazon. This part provided basic information of Amazon and helped to analysis this company better. After that, there is the most important part of this paper and financial condition of Amazon was analyzed. Some important items in financial statements of Amazon during fiscal 2011 to 2015 are mentioned and help to make analyze. The methods used to analyze financial condition of Amazon including common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal analysis. Finally, the result of this paper is placed at the end of this paper. It tells result of analysis.

Kľúčové slová: Amazon, financial condition, financial analysis, financial ratio, pyramidal decomposition of return on equity

Keywords: Amazon, financial condition, financial analysis, financial ratio, pyramidal decomposition of return on equity

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 22:49, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz