Bc. Jiří Pešát

Bachelor's thesis

Strategická analýza podniku

Strategic Analysis of the Enterprise
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Strategická analýza podniku“ je zpracování strategické analýzy zvoleného podniku a navržení strategie pro jeho rozvoj. Práce se dělí na dvě části. První část popisuje teoretické základy metod strategické analýzy. Druhá část aplikuje uvedené metody na podnik ANAG, s. r. o. za účelem identifikace klíčových faktorů majících vliv na jeho fungování a tedy i na formulaci vhodné …more
Abstract:
The goal of the bachelor thesis: “Strategic analysis of the Enterprise” is to analyze the enterprise and to propose a strategy for its development. The thesis is divided into two parts. The first part of the thesis describes the theoretical basis of strategic analysis methods. The second part applies these methods on the ANAG, s. r. o. company for the purpose of identifying the key factors influencing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta