Lenka Houžvičková

Bachelor's thesis

Územní dopady nekoncepčního rozvoje obce Květnice

Territorial impacts of non-conceptual development of the village Květnice
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je případová studie obce Květnice ve Středočeském kraji zaměřená na územní dopady nekoncepčního rozvoje obce v posledních cca 20 letech. Obec za toto období zaznamenala skokový růst a zcela změnila svou podobu i charakter. S dopady tohoto nekoncepčního rozvoje, které značně ovlivňují kvalitu života, se bude obec potýkat po mnoho let. Práce vychází ze zásad trvale udržitelného …more
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is a case study of the village Květnice in the Central Bohemian Region, focused on the territorial impacts of non-conceptual development of the village in the last 20 years. During this period, the village experienced a leap in growth and completely changed its shape and character. The impact of this non-conceptual development which greatly affects the quality of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS