Marek Zeman

Bakalářská práce

Hudba jako prostředek soft power – odraz války ve Vietnamu v hudební tvorbě amerických interpretů

Music as a Means of Soft Power – Reflection of the Vietnam War in the Music of American Artists
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hudbou jako prostředkem měkké moci, konkrétně americkou hudbou vztahující se k válce ve Vietnamu. Cílem práce je objasnit, jaké pohledy a témata dominují v hudební tvorbě vztahující se k válce ve Vietnamu a jakým způsobem tato tvorba odráží a formuje vnímání války americkou veřejností, včetně vojáků, kteří ve Vietnamu sloužili. Na základě analýzy odborných publikací …více
Abstract:
This bachelor thesis explores the concept of music as a means of soft power, more specifically American music related to the Vietnam War. The aim of this thesis is to clarify which topics and themes are dominant in the music related to the Vietnam War and how it reflects and shapes the perception of the war by the American public, including the soldiers who served in Vietnam. Based on the analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Jana Peterková
  • Oponent: Alexandra Madarászová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82737