Bc. Martin Veslár

Diplomová práce

Komoditné trhy a ich perspektívy

Perspectives of commodity markets
Abstract:
The subject of the submitted diploma thesis ,,Perspectives of commodity markets” is to analyze the commodity markets in real economy and than compare their relationship to the stock markets. At firs, we discuss the processing issues in commodity markets in domestic and foreign literature. We will characterize the investment instruments, which include commodities such as crude oil, gold and coffee and …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce ,,Komoditné trhy a ich perspektívy“ je analyzovať postavenie komoditných trhov v reálnej ekonomike a následne porovnať ich vzťah k akciovým trhom. Najskôr si rozoberieme spracovanie problematiky komoditných trhov v domácej a zahraničnej literatúre. Charakterizujeme si investičné nástroje, ktorých súčasťou sú komodity ako ropa, zlato a káva a porovnáme ich vzťah k akciovému …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance