Bc. Dominik Pfeffer

Diplomová práce

Vývojový framework Laravel a možnosti pokročilého kešování

The Laravel Development Framework and Advanced Caching Methods
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro testování nejpoužívanějších cachovacích systémů. Aplikace je psána pomocí jazyka PHP ve vývojovém frameworku Laravel. Práce zahrnuje cachovací metody, zhodnocení cachovacích systémů a popis frameworku Laravel a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány pojmy typu framework, návrhový vzor, …více
Abstract:
This thesis deals with the desing patterns and implementation of web application for testing cache's systems. The application is written by PHP in the Laravel development framework. The thesis includes cache systems, assesment of the caching systems and description of Laravel framework. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are described the terms of framework …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pfeffer, Dominik. Vývojový framework Laravel a možnosti pokročilého kešování. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy