Theses 

Synopsy PHP Framework – Bc. Michal Sukupčák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Bc. Michal Sukupčák

Diplomová práce

Synopsy PHP Framework

Synopsy PHP Framework

Abstract: Thesis deals with the problem of analysis, design and implementation of a framework for development of websites and interent applications in PHP programming language. In the beginning, thesis lists framework requirements and technologies used for framework's development. Later it details the requirements and defines basic framework's components. The next chapter contains analysis and design of framework's components and architecture. Implementation part describes case study of URL routing implementation. The final chapter evaluates finished framework and outlines its near future and development plans.

Abstract: Práce se zabývá návrhem a implementací frameworku pro vývoj internetových stránek a aplikací v jazyce PHP. Nejdříve nás obeznamuje s požadavky na framework a s technologiemi využitými při vývoji frameworku. Dále podrobněji rozepisuje komponenty frameworku. Následně se zabývá návrhem jednotlivých komponent a celkové architektury frameworku. Implementační část popisuje případovou studii implementace směrování URL adres ve frameworku. Na závěr hodnotí vytvořený framework a naznačuje jeho další směřování a vývoj.

Klíčová slova: framework, PHP, XML, MVC architektúra, URL smerovanie, databázová vrstva, ORM mapovanie, aplikačné rozhranie, MVC architecture, URL routing, database layer ORM mapping, application programming interface

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Filip Nguyen

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 12:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz