Theses 

Tvorba CRM aplikace v jazyce PHP za použití MVC architektury – Stanislav PECKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Stanislav PECKA

Bakalářská práce

Tvorba CRM aplikace v jazyce PHP za použití MVC architektury

CRM application development in PHP language using MVC architecture

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje CRM systému za použití jazyka PHP. Součástí práce je kompletní analýza, z níž je sestaven návrh systému, podle něhož je systém následně naprogramován. Návrh aplikace se řídí architekturou MVC, která je v práci popsána jak obecně, tak pro webové prostředí. Jako završení vývoje je popsán způsob a metoda nasazení na produkční server.

Abstract: This bachelor's thesis deals with CRM systems development using PHP language. This work contains a complete analysis which is used as a base for system design and afterwards programming. Application design uses MVC architecture, which is described both generally and for web use. At the end I described methodology of setting the system on production server.

Klíčová slova: MVC architektura, PHP, ADDIE, ADDIEM, CRM systém, vývoj aplikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Novák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

PECKA, Stanislav. Tvorba CRM aplikace v jazyce PHP za použití MVC architektury. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:36, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz