Bc. Dominik Pfeffer

Master's thesis

Vývojový framework Laravel a možnosti pokročilého kešování

The Laravel Development Framework and Advanced Caching Methods
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro testování nejpoužívanějších cachovacích systémů. Aplikace je psána pomocí jazyka PHP ve vývojovém frameworku Laravel. Práce zahrnuje cachovací metody, zhodnocení cachovacích systémů a popis frameworku Laravel a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány pojmy typu framework, návrhový vzor, …more
Abstract:
This thesis deals with the desing patterns and implementation of web application for testing cache's systems. The application is written by PHP in the Laravel development framework. The thesis includes cache systems, assesment of the caching systems and description of Laravel framework. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are described the terms of framework …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radek Vala, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pfeffer, Dominik. Vývojový framework Laravel a možnosti pokročilého kešování. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Computer and Communication Systems