Mgr. Karolína Štítkovcová

Bakalářská práce

Analýza PIWI-interagujících RNA u pacientů s kolorektálním karcinomem s využitím sekvenování nové generace

Analysis of PIWI-interacting RNAs in colorectal cancer patients using next-generation sequencing
Anotace:
Kolorektální karcinom (CRC) je třetí nejčastější nádorové onemocnění na světě a obsazuje přední místa z hlediska mortality. V posledních letech vzrostl zájem o identifikaci nových nádorových markerů, které by mohly být vhodné pro časnou diagnostiku CRC a jejichž analýza by nevyžadovala invazivní zásah do těla pacientů. Řada studií již potvrdila přítomnost PIWI-interagujících RNA (piRNA) ve vzorcích …více
Abstract:
Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer in the world and it occupies one of the leading positions in mortality. In the last few years, several efforts have been made to identify new biomarkers usable for early diagnosis without invasive techniques. Many studies have confirmed the presence of PIWI-interacting RNAs (piRNAs) in s amples of body fluids of patients with different types of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta