Mgr. Karolína Štítkovcová

Bachelor's thesis

Analýza PIWI-interagujících RNA u pacientů s kolorektálním karcinomem s využitím sekvenování nové generace

Analysis of PIWI-interacting RNAs in colorectal cancer patients using next-generation sequencing
Abstract:
Kolorektální karcinom (CRC) je třetí nejčastější nádorové onemocnění na světě a obsazuje přední místa z hlediska mortality. V posledních letech vzrostl zájem o identifikaci nových nádorových markerů, které by mohly být vhodné pro časnou diagnostiku CRC a jejichž analýza by nevyžadovala invazivní zásah do těla pacientů. Řada studií již potvrdila přítomnost PIWI-interagujících RNA (piRNA) ve vzorcích …more
Abstract:
Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer in the world and it occupies one of the leading positions in mortality. In the last few years, several efforts have been made to identify new biomarkers usable for early diagnosis without invasive techniques. Many studies have confirmed the presence of PIWI-interacting RNAs (piRNAs) in s amples of body fluids of patients with different types of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta