Theses 

Minimální preventivní program vybraného sociálně patologického jevu u žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním – Jana Macáková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Jana Macáková

Bachelor's thesis

Minimální preventivní program vybraného sociálně patologického jevu u žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním

A Minimal Preventive Program of Selected Sociopathological Phenomenon in Mentally Handicapped and Socially Disadvantaged Pupils

Abstract: Bakalářská práce se zabývá sociopatologickým jevem užívání návykových látek, konkrétně alkoholu a marihuany, jeho výskytem a mírou užívání mezi žáky s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním. Zkoumanou skupinu tvoří žáci prvních ročníků Odborného učiliště Kanina a žáci devátého ročníku Základní školy praktické Mělník, jakožto potenciální žáci Odborného učiliště Kanina pro školní rok 2017/2018. Práce popisuje preventivní opatření, která zajišťují školy. V tomto ohledu je v popředí mého zájmu Minimální preventivní program. Dále jsou zde vymezeny pojmy sociopatologické jevy, zneužívání alkoholu a kanabioidů, žák s mentálním postižením, žák se sociálním znevýhodněním, mentální retardace, prevence, pedagogický pracovník v oblasti prevence, Minimální preventivní program a možnosti a limity prevence u této skupiny žáků. V empirické části je zmapován výskyt uvedeného sociopatologického jevu mezi žáky vybraných škol a na základě zjištěných výsledků je vytvořen Minimální preventivní program Odborného učiliště Kanina pro školní rok 2017/2018.

Abstract: The bachelor thesis deals with socio-pathological phenomenon of abuse of addictive substances, namely alcohol and marijuana, its occurrence and extent of use in socially disadvantaged pupils with mental disabilities. The examined group consists of first-year students attending the Vocational Training School Kanina (OU Kanina) and pupils attending the 9th grade of Elementary Special School in Mělník in the capacity of their becoming potential pupils at the Vocational Training School in Kanina for the school year 2017/18. The work examines preventive measures taken by schools, in which respect the work's main focus rests with Minimum Preventive Program. Furthermore, the thesis defines terms such as socio-pathological phenomena, alcohol and cannabinoid abuse, pupil with mental retardation, socially disadvantaged pupil, mental retardation, prevention, pedagogical worker focusing on prevention, Minimum Prevention Program and possibilities and limits of prevention in this pupils' group. The empirical part maps out occurrence of the named socio-pathological phenomenon in pupils of the above schools, and based on the findings draws up Minimum Prevention Program for the Vocational Training School Kanina for the year 2017/18.

Keywords: Mentální postižení, mentální retardace, sociální znevýhodnění, sociopatologický jev, vnější faktory, vnitřní faktory, rizikové chování, prevence, Minimální preventivní program, alkohol, marihuana, žák s mentálním postižením, žák se sociálním znevýhodněním, pedagogický pracovník.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34347 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

The right form of listing the thesis as a source quoted

Macáková, Jana. Minimální preventivní program vybraného sociálně patologického jevu u žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Other references 


Go to top | Current date and time: 18/4/2019 20:40, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz