Sára Bouzková

Master's thesis

Trvale udržitelný rozvoj měst/míst versus overturismus

Sustainable urban/local development versus overtourism
Abstract:
Cílem diplomové práce je na základě zúčastněného pozorování, výpočtu WTTC/McKinsey indikátorů, zodpovězení Kontrolního seznamu pro posouzení rizika overturismu TRAN studie a dotazníkovým šetřením zjistit, zda u destinace Safari Park Dvůr Králové nad Labem dochází k overturismu a následně navrhnout manažerská do-poručení v souladu s udržitelným rozvojem města a cestovního ruchu. Literární rešerše práce …more
Abstract:
The aim of the thesis is to determine whether overtourism occurs in the destination Safari Park Dvůr Králové nad Labem and then to propose management recommendations in line with the sustainable development of the city and tourism based on participant observation, calculation of WTTC/McKinsey indicators, answering the TRAN study's Overtourism Risk Assessment Checklist and questionnaire survey. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2022
  • Supervisor: Jana Krbová
  • Reader: Martin Luštický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87659