Bc. Tereza Bohuslavová

Bakalářská práce

Financování neziskové organizace z reklamy

Financing a non-profit organization from advertising
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá neziskovými organizacemi a jejich financováním. V první části charakterizuji neziskový sektor a členění neziskových organizací, které jsou odlišeny od ostatních typů podniků. Je poukázáno na nezbytnou část pro fungování neziskové organizace, kterou je marketing. Druhá část bakalářské práce obsahuje analýzu příjmů z reklamy u zvolené neziskové organizace s názvem Miss České …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with non-profit organizations and their financing. In the first part I characterize the non-profit sector and the division of non-profit organizations, which are distinguished from other types of enterprises. It points out the necessary part for the functioning of the non-profit organization, which is marketing. The second part of the thesis contains an analysis of advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D. MBA
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní