Bc. František Siegl

Bachelor's thesis

Analýza PIWI-interagujících RNA u pacientů s multiformním glioblastomem

Analysis of PIWI-interacting RNAs in glioblastoma multiforme patients
Abstract:
Multiformní glioblastom (GBM) je nejčastějším gliálním nádorem mozku s velmi ne-přížnivou prognózou. Navzdory pokrokům v neurochirurgii a onkologii je medián přežití pacientů s GBM jenom 12 až 15 měsíců od stanovení diagnózy. V posledních letech jsou tak nemalé materiální prostředky a úsilí věnovány výzkumu jak nových diagnostických, prognostických a prediktivních biomarkerů, tak potenciálních terapeutických …more
Abstract:
Glioblastoma multiforme is the most frequent tumor of glial cells with a very poor prognosis. Despite the progress in neurosurgery and therapy, the median survival of patients with GBM is only 12 to 15 months from diagnosis. In recent years, a lot of effort and financial resources are spent on the research of new diagnostic, prognostic and predictive biomarkers, as well as potential therapeutic targets …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Jiří Šána, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta