Bc. František Siegl

Bakalářská práce

Analýza PIWI-interagujících RNA u pacientů s multiformním glioblastomem

Analysis of PIWI-interacting RNAs in glioblastoma multiforme patients
Anotace:
Multiformní glioblastom (GBM) je nejčastějším gliálním nádorem mozku s velmi ne-přížnivou prognózou. Navzdory pokrokům v neurochirurgii a onkologii je medián přežití pacientů s GBM jenom 12 až 15 měsíců od stanovení diagnózy. V posledních letech jsou tak nemalé materiální prostředky a úsilí věnovány výzkumu jak nových diagnostických, prognostických a prediktivních biomarkerů, tak potenciálních terapeutických …více
Abstract:
Glioblastoma multiforme is the most frequent tumor of glial cells with a very poor prognosis. Despite the progress in neurosurgery and therapy, the median survival of patients with GBM is only 12 to 15 months from diagnosis. In recent years, a lot of effort and financial resources are spent on the research of new diagnostic, prognostic and predictive biomarkers, as well as potential therapeutic targets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Šána, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta