Jana Černínová, DiS.

Bachelor's thesis

Vliv projektu Asistent prevence kriminality na kvalitu života obyvatel sociálně vyloučené lokality ve městě Bruntál

Impact of the crime prevention assistant project on the quality of life of the inhabitants of a socially excluded locality in Bruntál
Abstract:
Cílem bakalářské práce je deskripce a analýza vlivu projektu Asistent prevence kriminality ve městě Bruntál na kvalitu života obyvatel sociálně vyloučené lokality v Bruntále. Cílem teoretické části bude vymezení základních pojmů jako kriminalita, prevence kriminality a představení projektu Asistent prevence kriminality. Praktická část bude zaměřena na vlastní práci asistentů prevence kriminality, zejména …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe and analyze the impact of the project of the crime prevention assistant in the city of Bruntál on the quality of life of the inhabitants of a socially excluded locality in Bruntál. The aim of the theoretical part will be to define the basic concepts such as crime, crime prevention and presentation of the project Assistant crime prevention. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 7. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 8. 2022
  • Supervisor: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Fabián, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě