Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D.

Disertační práce

Rozvoj diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém psaní v anglickém jazyce v důsledku účasti v e-learningovém kurzu

Discourse Competence Development in EFL Academic Writing as a Result of Participation in an E-learning Course
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na oblast využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v cizojazyčném vzdělávání. V centru pozornosti stojí posouzení vlivu čistě e-learningového kurzu akademického psaní CJV_AW Academic Writing ONLINE na rozvoj diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém psaní v anglickém jazyce u 26 bakalářských a magisterských studentů Masarykovy univerzity, a to z …více
Anotace:
nce studentů participujících v předmětném čistě e-learningovém kurzu, a to v případě všech tří sledovaných aspektů DK, tedy v oblasti kompetence výstavby textu, vyjádření lexikálně-kohezních (specificky reiterativních) vztahů a vyjádření gramaticky-kohezních (specificky konjunktivních) vztahů. Na úrovni jednotlivců bylo prokázáno statisticky významné zvýšení úrovně kompetence výstavby textu, v oblasti …více
Abstract:
The doctoral thesis investigates the use of information and communication technology (ICT) in foreign language teaching and learning. The main focus is placed on the evaluation of the effects of a 100% e-learning EFL academic writing course CJV_AW Academic Writing ONLINE on the development of discourse competence in 26 undergraduate and postgraduate students of Masaryk University, Brno, Czech Republic …více
Abstract:
cant increase in perceived appropriateness/correctness of their use. In addition, the length of chains of cohesion comprising key lexical units contributing to thematic progression of a text also significantly increased. As regards grammatical cohesion, statistically significant increases in the variety of conjunctive devices and the appropriate/correct use were also proven, with improvements in seven …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 10. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., doc. PhDr. Lucie Betáková, MA., Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta