Theses 

Evropa 2020: promyšlená strategie nebo mlhavá vize? – Bc. Irena Durošková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia

Bc. Irena Durošková

Diplomová práce

Evropa 2020: promyšlená strategie nebo mlhavá vize?

Europe 2020: considered strategy or vague vision?

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá strategií Evropa 2020, ve které Evropská unie definovala cíle, kterých má být do roku 2020 v různých politikách dosaženo. Po nastínění geneze tohoto plánu a jeho klíčových bodů se práce zaměřuje na nástroje, kterých strategie využívá, tj. Pakt stability a růstu a národní programy reforem. Pro jejich zkoumání je využita specifická metoda policy analysis, kterou je hodnocení dopadu. Cílem práce je posoudit efektivitu podoby a aplikace těchto nástrojů vzhledem ke splnění strategií zamýšlených cílů.

Abstract: This diploma thesis deals with the Europe 2020 Strategy, in which the European Union has set the goals to be reached by 2020 in various policy areas. After explanation of its origin and key points the thesis is focused on the instruments which are available, i.e. Stability and Growth Pact and National Reform Programmes, and these are analysed through impact assessment.

Klíčová slova: Evropská unie, Evropa 2020, Lisabonská strategie, analýza policy, Pakt stability a růstu, národní programy reforem, European Union, Europe 2020, Lisbon strategy, National Reform Programmes, Stability and Growth Pact, policy analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:21, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz