Mgr. Lenka Pátková

Bachelor's thesis

Možnosti celogenomového sekvenování při studiu genomů rodu Trifolium

Possibilities of de novo sequencing in the study of Trifolium genomes
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá perspektivou využití metod sekvenování nové generace při studiu genomů agronomicky významného rodu Trifolium. V práci je uvedena základní charakteristika tohoto rodu, znalosti o jeho genomu a také charakteristika genomů modelových druhů Medicago truncatula a Lotus japonicus. V práci jsou popsány základní principy a schopnosti metod sekvenování nové generace a jejich …viac
Abstract:
The thesis deals with prospects of using next-generation sequencing in study of the agronomical important genus Trifolium. The basic characterization of the genus, information about its genome and also characterization of model species Medicago truncatula and Lotus japonicus genomes is presented in the thesis. The basic principles and capabilities of next-generation sequencing metods and their application …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta