Mgr. Vojtěch Kovařovic

Bakalářská práce

Aplikace sekvenování nové generace pro fylogenetickou analýzu bakteriálních genomů a metagenomiku

Applications of next-generation sequencing for phylogenetic analysis of microbial genomes and metagenomics
Anotace:
Tato práce popisuje využití sekvenování nové generace pro klasifikaci bakteriálních druhů, diagnostiku klinicky významných kmenů a metagenomiku. V práci je nejprve představena historie sekvenování DNA a principy současných sekvenátorů nové generace, přičemž se práce podrobněji zaměřuje na polovodičové sekvenování. Dále jsou popsány bioinformatické nástroje pro komplementaci sekvence, detekci jednonukelotidových …více
Abstract:
The thesis describes the use of next-generation sequencing for the classification of microbial species, diagnostics clinicaly important strains and metagenomics. At the beginning, the thesis presents the history of the DNA sequencing and principles of contemporary next-generation sequencers, especially of the semiconductor sequencing. The next part describes bioinformatics instruments used for sequence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta