Theses 

Když senior zůstane sám – Bc. Edita Pešáková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Edita Pešáková, DiS.

Diplomová práce

Když senior zůstane sám

When senior citizens are left alone

Anotace: Diplomová práce se zabývá zmapováním života seniorů, kteří zůstali žít, ať již z jakéhokoliv důvodu, sami ve své domácnosti. V teoretické části je pojednáno o stáří a stárnutí. Dále jsou zde popsány adaptační procesy seniorů, jejich kvalita života. Součástí této části jsou také kapitoly věnované osamělosti, ovdovělosti a seniorům v kontextu s jejich rodinou. V závěrů je popsáno stáří v pozitivním pojetí. Empirická část je dělena na popis metodologie a analýzy dat. V metodologii výzkumu jsou uvedeny zejména výzkumné cíle a otázky, dále pak charakteristika výzkumné metody a respondentů. Analýza dosažených výsledků, formou zakotvené teorie, prezentuje pohled seniorů na jejich život v samotě.

Abstract: This thesis outlines the lives of senior citizens who are, for whatever reason, living alone. The theoretical section examines the subject of old age and aging.. It further describes the adaptation processes of senior citizens and their quality of life. Further chapters within this section are devoted to solitude, bereavement and the relationship of senior citizens with their families. Overall, senior citizens` lives are described in a positive light. The empirical section is divided into descriptions of methodology and data analysis. Research objectives, questions asked, methodology, and respondent characteristics are provided in the methodology section. Analysis of the results, presented in the light of grounded theory, gives the perspectives of older people living a solitary life.

Klíčová slova: stáří, osamělost, samota, ovdovělost, kvalitativní výzkum, zakotvená teorie. Age, loneliness, solitude, bereavement, qualitative research, grounded theory.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Marková, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:04, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz