Bc. Kateřina Nečasová

Master's thesis

Odsolování glycerolové fáze pomocí elektrodialýzy

Desalination of the glycerol phase by the electrodialysis process
Abstract:
Předmětem této práce je čištění vedlejšího produktu vznikajícího při výrobě bionafty (esterů vyšších mastných kyselin) transesterifikací rostlinných olejů ? znečištěného glycerolu. Vzniklý glycerol obsahuje značné množství nečistot, jako například mýdla, zbytky katalyzátoru, estery, barviva. Pro další praktické využití v různých odvětvích průmyslu (farmaceutický, potravinářský, kosmetický) je nutné …more
Abstract:
The main target of this work was purification of a side product formed by biodiesel production by the transesterification of vegetable oils ? polluted glycerol. The formed glycerol contains a lot of impurities such as soaps, the unreacted catalyst, esters and vegetable days. It is necessary to remove these impurities which can be further used in various industrial branches such as pharmacy, food or …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nečasová, Kateřina. Odsolování glycerolové fáze pomocí elektrodialýzy. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická