Bc. Michal Kudera

Master's thesis

Implementation and comparison of methods for pKa calculation

Implementation and comparison of methods for pKa calculation
Abstract:
Rychlé a přesné modely pro predikci vlastností molekul jsou jednou z klíčových záležitostí moderního designu a vývoje léčiv. Jednou z nejvýznamnějších fyzikálně-chemických vlastností malých organických molekul a tedy i molekul potenciálních léků, je jejich disociační konstanta pKa. Tato práce využívá chemoinformatické metody QSPR modelů k vývoji predikčních modelů pKa fenolů, benzoových kyselin a anilinů …more
Abstract:
Fast and reliable prediction of molecular properties is a key issue in modern drug design and development. One of the most important physico-chemical properties of small organic molecules, that are potential drug candidates, is the acidic dissociation constant pKa. This work aims to utilize chemoinformatical tools of quantitative structure property relationships (QSPR) modeling to predict the pKa values …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Crina-Maria Ionescu, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Information Systems