Miroslav Vítek

Bakalářská práce

Možnosti UAS a jejich využití v oblasti bezpečnosti ČR

UAS Capabilities and their Use in the Security of the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje využití možností UAS v oblasti bezpečnosti České republi-ky. Mapuje současný stav provozu UAS ve státní sféře u Armády České republiky, Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky. V dalších kapitolách se práce zaobírá možným využitím současných prostředků těchto institucí pro řešení otázek vnitřní bezpečnosti, havárií, katastrof, monitorování …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the use of the possibilities of UAS in the field of security of the Czech republic.It maps the current state of the operation of UAS in the civil sphere in Czech republic Army, Police of the Czech Republic and the Fire rescue corps of the Czech republic. In the following chapters it deals with possible use of the current resources of these institutions for addressing …více
 

Klíčová slova

UAV UAS RPAS AČR PČR HZS bezpečnost.
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vítek, Miroslav. Možnosti UAS a jejich využití v oblasti bezpečnosti ČR. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe