Bc. Markéta Cejnarová

Master's thesis

Řízení variabilních a fixních nákladů podnikatelského subjektu

Management of variable and fixed costs in the business subject
Abstract:
Diplomová práce se zabývá řízením variabilních a fixních nákladů ve vybrané společnosti KBA-Grafitec s.r.o. Dobruška. Hlavním cílem je charakterizovat proces řízení variabilních a fixních nákladů dané společnosti a na základě provedené analýzy předložit návrh možných opatření, která by vedla v budoucnu k efektivnějšímu řízení nákladů. Teoretická část se zaměřuje na obecné informace týkající se účetnictví …more
Abstract:
The diploma thesis deals with management of variable and fixed costs in the chosen company KBA-Grafitec s.r.o. Dobruška. The main aim is to define the process of managing variable and fixed costs in the company and propose (on the basis of the analysis) possible measures that will lead to more cost-effective management in the future. The theoretical part focuses on general information regarding accounting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radana Hojná, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Cejnarová, Markéta. Řízení variabilních a fixních nákladů podnikatelského subjektu. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta