Bc. Markéta Cejnarová

Diplomová práce

Řízení variabilních a fixních nákladů podnikatelského subjektu

Management of variable and fixed costs in the business subject
Anotace:
Diplomová práce se zabývá řízením variabilních a fixních nákladů ve vybrané společnosti KBA-Grafitec s.r.o. Dobruška. Hlavním cílem je charakterizovat proces řízení variabilních a fixních nákladů dané společnosti a na základě provedené analýzy předložit návrh možných opatření, která by vedla v budoucnu k efektivnějšímu řízení nákladů. Teoretická část se zaměřuje na obecné informace týkající se účetnictví …více
Abstract:
The diploma thesis deals with management of variable and fixed costs in the chosen company KBA-Grafitec s.r.o. Dobruška. The main aim is to define the process of managing variable and fixed costs in the company and propose (on the basis of the analysis) possible measures that will lead to more cost-effective management in the future. The theoretical part focuses on general information regarding accounting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radana Hojná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cejnarová, Markéta. Řízení variabilních a fixních nákladů podnikatelského subjektu. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta