Bc. Hanna Liapkova

Bakalářská práce

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a jeho vykazování podle českých účetních standardů účtování

Long-term tangible and intangible assets and its presenting according to Czech accounting standards of charging
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a jeho vykazování podle Českých účetních standardů. Teoreticko-metodologická část je zaměřena na definici základních pojmů a vysvětlení základních postupů účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Aplikační část je zaměřena na popis s komentářem praktického účtováni různých druhů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku …více
Abstract:
The topic of my thesis is a long-term tangible and intangible assets and its presenting according to Czech accounting standards. Theoretical and methodological part deals with the definition of basic terms and explanations of basic accounting procedures of tangible and intangible assets. The application part is focused on describing the practical with commentary by the charging of different types of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní