Theses 

Věrnostní program vybrané značky – Tereza Valvodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza Valvodová

Bakalářská práce

Věrnostní program vybrané značky

The Loyalty Program of the Selected Brand

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá věrnostním programem oděvní společnosti Cama?eu. Cílem je zjistit spokojenost jeho členek s funkcemi, které nabízí, porovnat jej s programy konkurenčních subjektů a nalézt doporučení, na základě kterého by mohlo dojít k zefektivnění programu a zvýšení spokojenosti jeho členek. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická definuje základní pojmy marketingové komunikace, věrnostních programů, spokojenosti zákazníka a marketingového výzkumu. V praktické části je představena firma Cama?eu, provedena komparace funkcí a komunikace věrnostních programů společností Orsay a Reserved a vyhodnocen dotazník zjišťující spokojenost členek klubu Cama?eu. Na základě analýzy a zjištěných dat jsou vyvozeny doporučení a závěry.

Abstract: The bachelor thesis deals with the Cama?eu clothing company loyalty programme. The goal is to find out the satisfaction of Cama?eu club members with the features the programme offers, compare it with the programmes of competitors and find recommendations on the basis of which the programme could be more effective and its members more satisfied. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part defines the basic concepts of marketing communications, loyalty programmes, customer satisfaction and marketing research. The practical part focuses on the introduction of the Cama?eu clothing company, the comparison of features and communications of Orsay and Reserved clothing companies loyalty programmes, and the questionnaire evaluation of the Cama?eu club members' satisfaction. On the basis of the analysis and data, conclusions and recommendations are drawn.

Klíčová slova: věrnostní programy, Cama?eu, marketingové komunikace, podpora prodeje, loajalita, spokojenost zákazníka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44361 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Valvodová, Tereza. Věrnostní program vybrané značky. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:04, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz