Bc. Andrea Kopečná

Bakalářská práce

Otázka kázně v Montessori mateřské škole

The issue of discipline in the Montessori kindergarten
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kázní dětí v Montessori mateřské škole. Cílem práce bylo zjistit, jaké projevy nekázně se vyskytují u dětí v Montessori mateřské škole, jak se mění míra ukázněnosti dětí v průběhu dne a jak učitelky řeší a celkově posuzují nekázeň dětí. Práce je tak rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část popisuje základní myšlenky, pojmy a principy Marie Montessori …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with discipline of children in the Montessori kindergarten. The aim of the thesis was to find out what manifestations of indiscipline occurring in the Montessori kindergarten, how is changing the rate of children discipline during the day and how teachers solves and generally assessing the indiscipline of children. Thesis is divided into theoretical and empirical part. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Sucháček
  • Oponent: Mgr. Anna Drexlerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta