Kateřina HANÁKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza spokojenosti zákazníků společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.

Analysis of Customer Satisfaction of the company AHOLD Czech Republic, a.s.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků supermarketu Albert v Luhačovicích, která je jedním z důležitých faktorů pro správné fungování společnosti. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části a to, teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována literárním zdrojům, které se zaměřují na maloobchod, na spokojenost a péči o zákazníka a na marketingový výzkum. V praktické části …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis of the customer satisfaction in supermarket Albert Luhačovice. The customer satisfaction is one of the most important factors influencing the proper performance of the company. My bachelor thesis is divided in two sections, i.e. theoretical and practical. The theoretical section includes description of the retail using various literary sources, focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 20956

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miloslava Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANÁKOVÁ, Kateřina. Analýza spokojenosti zákazníků společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing