Natalie KLUČÁROVÁ

Bachelor's thesis

Formy komunikace u dítěte s těžkým mentálním postižením

Forms of communication with a child with severe mental disabilities
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na formy komunikace u dítěte s těžkým mentálním postižením. Teoretická část práce pojednává o problematice mentálního postižení a problematice komunikace, v níž jsou vyzdviženy především formy alternativní a augmentativní komunikace. Cílem praktické části je pak analyzovat a popsat dosavadní, dosažený stupeň komunikačních technik u dítěte s těžkým mentálním postižením. …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on forms of communication of child with severe mental disabilities. The theoretical part discusses the issue of mental disability and communication, in which the forms of alternative and augmentative communication are highlighted. The aim of the practical part is to analyze and describe the existing, achieved level of communication techniques in children with severe mental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLUČÁROVÁ, Natalie. Formy komunikace u dítěte s těžkým mentálním postižením. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta