Natalie KLUČÁROVÁ

Bachelor's thesis

Formy komunikace u dítěte s těžkým mentálním postižením

Forms of communication with a child with severe mental disabilities
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na formy komunikace u dítěte s těžkým mentálním postižením. Teoretická část práce pojednává o problematice mentálního postižení a problematice komunikace, v níž jsou vyzdviženy především formy alternativní a augmentativní komunikace. Cílem praktické části je pak analyzovat a popsat dosavadní, dosažený stupeň komunikačních technik u dítěte s těžkým mentálním postižením. …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on forms of communication of child with severe mental disabilities. The theoretical part discusses the issue of mental disability and communication, in which the forms of alternative and augmentative communication are highlighted. The aim of the practical part is to analyze and describe the existing, achieved level of communication techniques in children with severe mental …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLUČÁROVÁ, Natalie. Formy komunikace u dítěte s těžkým mentálním postižením. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta