Jan Kráčmar

Diplomová práce

Analýza dopadu makroekonomických vlivů na rozvoj kapitálové struktury podniků

Impact analysis of macroeconomic effects on development of capital structure of companies
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá vliv makroekonomických faktorů na kapitálovou strukturu podniků. Předmětem jsou podniky obchodované na pražské burze cenných papírů. Za účelem ekonometrické analýzy byl sestaven regresní model, zpracovaný v programu Rstudio. Jako podklad sloužila panelová data z rozmezí let 2012 až 2019. Na základě výpočtů jsou v práci kvantifikované dopady vysvětlujících proměnných na kapitálovou …více
Abstract:
This thesis studies how macroeconomic factors affect enterprise’s capital structure. The subjects are companies listed at Prague stock exchange. For a purpose of econometric analysis, a regression model was made and processed in Rstudio software. Dataset consistes of panel data covering years from 2012 until 2019. Based on calculations there are quantified impacts of the explanatory variables on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2020
  • Vedoucí: Jitka Bartošová
  • Oponent: Vladislav Bína

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81427