Bc. Tomáš Pospíšil

Master's thesis

Rekonstrukce křižovatky ulic Masarykova a Benešova v Kutné Hoře

Reconstruction of the intersection of streets Masarykova and Benešova in Kutná Hora
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křižovatky ulic Masarykova (I/2), Benešova a přilehlých místních komunikací ve městě Kutná Hora. Křižovatka je řešena jako okružní. Na okružní křižovatku je nově připojeno sídliště Šipší a nová komunikace vedoucí k plánovanému obchodnímu centru. Současně je řešeno vhodné uspořádání uličního prostoru a bezbariérový přístup.
Abstract:
This diploma thesis deals with the reconstruction of intersection of streets Masarykova (I/2), Benešova and adjacent local roads in city Kutná Hora. The intersection is designed as roundabout. On the roundabout is newly connected housing estate Šipší and new road leading to the planned shopping center. At the same time it dealt with an appropriate arrangement of street space and wheelchair access.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pospíšil, Tomáš. Rekonstrukce křižovatky ulic Masarykova a Benešova v Kutné Hoře. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera